Uspjesi aerokluba »Izet Kurtalić«

Gotovo da nema takmičenja sa kojeg se visočki modelari nisu vratili okićeni medaljama i peharima o čemu govore police pune pehara, medalja i diploma sa domaćih i međunarodnih takmičenja.

Čineći okosnicu aviomodelarske reprezentacije Bosne i Hercegovine kao višestruki državni prvaci, postigli su sve što se u sportu može postići, postali su prvaci Evrope i svijeta!

Ovdje ćemo ipak istaći neke od najznačajnijih uspjeha:

 
1984. godina – Livno, Jugoslavija - Evropsko prvenstvo - 1 medalja
Klasa: F1B
Pojedinačno: 2. mjesto - Mirsad Kapetanović
 
1987. godina – Francuska - Svjetsko prvenstvo - 1 medalja
Klasa: F1A
Pojedinačno: 9. mjesto – Edin Šahinović

Klasa: F1B
Pojedinačno: 3. mjesto – Kenan Jusufbašić
 
1996. godina - Italija - Evropsko prvenstvo - 3 medalje
Klasa: F1B
Pojedinačno: 2. mjesto - Kenan Jusufbašić
Ekipno: 1. mjesto - Bosna i Hercegovina
Ekipa: Kenan Jusufbašić, Mirsad Kapetanović, Malik Čabaravdić

Klasa: F1C
Pojedinačno: 3. mjesto - Nedžad Pinjo
 
1997. godina - Češka - Svjetsko prvenstvo
Klasa: F1C
Pojedinačno: 8. mjesto - Mustafa Šahinović
Ekipno: 4. mjesto - Bosna i Hercegovina
 
1999. godina - Izrael - Svjetsko prvenstvo - 4 medalje
Klasa: F1B
Pojedinačno: 9. mjesto - Mirsad Kapetanović
Pojedinačno: 10. mjesto - Kenan Jusufbašić
Ekipno: 1. mjesto - Bosna i Hercegovina
Ekipa: Kenan Jusufbašić, Mirsad Kapetanović, Malik Čabaravdić

Klasa: F1C
Pojedinačno: 1. mjesto - Kenan Jusufbašić
Pojedinačno: 3. mjesto - Edin Šahinović
Ekipno: 1. mjesto - Bosna i Hercegovina
Ekipa: Kenan Jusufbašić, Edin Šahinović, Mustafa Šahinović
 
2000. godina - Rumunija - Evropsko prvenstvo - 3 medalje
Klasa: F1A
Ekipno: 3. mjesto - Bosna i Hercegovina
Ekipa: Sabrija Limo, Irhad Hadžimehmedagić, Haris Hadžihajdarević (AK Bihać)

Klasa: F1B
Ekipno: 2. mjesto - Bosna I Hercegovina
Ekipa: Kenan Jusufbašić, Malik Čabaravdić, Mirza Halilović

Klasa: F1C
Pojedinačno: 1. mjesto - Edin Šahinović

Generalni plasman (Jack North Trophy) najbolja ekipa: Bosna i Hercegovina
 
2002. godina - Mađarska - Evropsko prvenstvo - 2 medalje
Klasa: F1B
Pojedinačno: 2. mjesto - Mirsad Kapetanović

Klasa: F1C
Ekipno: 3. mjesto - Bosna i Hercegovina
Ekipa: Kenan Jusufbašić, Edin Šahinović, Asim Jusufbašić
 
2003. godina - Mađarska - Svjetsko prvenstvo
Klasa: F1C
Pojedinačno: 8. mjesto - Asim Jusufbašić
 
2003. godina - Mađarska - Svjetsko prvenstvo
Klasa: F1C
Pojedinačno: 7. mjesto - Asim Jusufbašić
 
2004. godina - Rumunija - Evropsko prvenstno - 2 medalje
Klasa: F1C
Pojedinačno: 2. mjesto - Edin Šahinović
Ekipno: 3. mjesto - Bosna i Hercegovina
Ekipa: Kenan Jusufbašić, Edin Šahinović, Asim Jusufbašić
 
2006. godina - Ukrajina - Evropsko prvenstvo - 1 medalja
Klasa: F1B
Ekipno: 1. mjesto - Bosna i Hercegovina
Ekipa: Kenan Jusufbašić, Mirsad Kapetanović, Tarik Jusufbašić
 
2007. godina - Ukrajina - Svjetsko prvenstvo
Klasa: F1B
Pojedinačno: 9. mjesto - Kenan Jusufbašič
Ekipno: 4. mjesto - Bosna i Hercegovina
Ekipa: Kenan Jusufbašić, Mirsad Kapetanović, Malik Čabaravdić
 
2009. godina - Hrvatska - Svjetsko prvenstvo
Klasa: F1B
Pojedinačno: 4. mjesto - Malik Čabaravdić
 
2010. godina - Turska - Evropsko prvenstvo - 1 medalja
Klasa: F1C
Pojedinačno: 2. mjesto - Tarik Jusufbašić
 
2012. godina - Italija - Evropsko prvenstvo
Klasa: F1B
Ekipno: 4. mjesto - Bosna i Hercegovina
Ekipa: Mirsad Kapetanović, Emir Hajdarević, Soniboj sabo (AK Mostar)