Lista registrovanih takmičara

F1A
jedrilice
Redni br. Ime i prezime Junior? Država Broj dozvole FAI ID Broj FAI dozvole

F1B
modeli na pogon gumom - »wakefield«
Redni br. Ime i prezime Junior? Država Broj dozvole FAI ID Broj FAI dozvole

F1C
modeli na pogon motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem
Redni br. Ime i prezime Junior? Država Broj dozvole FAI ID Broj FAI dozvole

F1H EURO Challenge - HEC 2023
Redni br. Ime i prezime Junior? Država Broj dozvole FAI ID Broj FAI dozvole


Juniori
Takmičari 0 0
Registracije 0
F1A 0 0
F1B 0 0
F1C 0 0
F1H 0 0

Datum i vrijeme izmjene: 01.01.2023. u 00:00.