Fédération Aéronautique Internationale
AERO CLUB OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

SAVEZ AEROKLUBOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
VAZDUHOPLOVNI/ZRAKOPLOVNI
SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI
 
52. PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
 
Open National Championship of Bosnia and Herzegovina - Livno 2008
Klasifikacija takmičenjaFAI otvoreno prvenstvo
CIAM kategorijaF1 - slobodno leteći modeli
MjestoLIVNO
TerenLivanjsko polje, 10 km zapadno od grada Livno. Travnati teren 8x12 km. Na istom terenu odrzano je Evropsko (Livno 1984) i Svjetsko (Livno 1985) prvenstvo.
Datumsubota 26.07.2008 (F1A, F1B, F1C) i
nedelja 27.07.2008 (F1H i A1)
UplataZa domaće takmičare troškove takmičarske takse snose organizatori.
Internet stranicahttp://www.aeroklub-izet-kurtalic.ba
 
Discipline
F1A (jedrilice)
F1B (modeli na pogon gumom - »gumenjaci«)
F1C (modeli na pogon SUS motorima)
F1H
A1 (male jedrilice)
 
Organizator takmičenja
OrganizatoriAK LIVNO, AK VISOKO i ZK MOSTAR
Kontakt osobe
ZK Mostar: Soniboj Sabotelefon +387 61 808 142
E-mail sonibojsabo@yahoo.com
AK Visoko: Kenan Jusufbašićtelefon +387 61 789 300
E-mail info@aeroklub-izet-kurtalic.ba
AK Livno: Stipe Krištotelefon +387 63 332 031
E-mail ventus_livno@yahoo.com
 
Sudijski žiri
 1. Robert Leško, CRO – predsjednik (alternativni član žirija za F1A: Darijo Jermol, CRO)
 2. Oton Sabo, BIH
 3. Mirko Bjelajac, BIH
Delegat SavezaVjenčeslav Kukić, BIH
Pravo učešćaSvi klubovi iz BiH i pojedinci, drzavljani BiH
Propozicije
 • za klase F1A, F1B i F1C: prema pravilniku FAI (FAI Sporting Code, Section 4 – Aeromodelling, 2008)
 • za klasu F1H: prema pravilniku FAI (FAI Sporting Code, Section 4 – Aeromodelling, 2008):
  • maksimalna površina 18 dm²
  • minimalna težina modela 220 g
  • maksimalna dužina startnog užeta 50 m kada je opterećeno silom 20 N
  • trajanje maksimuma u jednom startu 120 s
  • takmičenje se odvija u 5 turnusa (ukupan zbir max. 5 x 120 = 600 s)
  • pokušaj ispod 20 s
  • ekipu sačinjavaju tri takmičara čiji zbir rezultata određuje ekipni plasman
  • broj ekipa iz jednog kluba nije ograničen
 • za klasu A1:
  • maksimalna površina 18 dm²
  • težina modela nije ograničena
  • maksimalna dužina startnog užeta 30 m (bez istezanja)
  • trajanje maksimuma u jednom startu 90 s
  • takmičenje se odvija u 5 turnusa (ukupan zbir max. 5 x 90 = 450 s)
  • pokušaj ispod 20 s
  • ekipu sačinjavaju tri takmičara čiji zbir rezultata određuje ekipni plasman
  • broj ekipa iz jednog kluba nije ograničen
  • pravo nastupa imaju juniori (do 18 godina)
ŽalbeEventualne žalbe podnose se u pismenoj formi uz taksu od 60 KM. Žalbe rješava sudijski žiri. U slučaju prihvatanja žalbe, taksa se vraća.
Službeni jeziciBosanski, Hrvatski i Srpski
 
Nagrade
Nagrade u svim klasama:
 • Pojedinačni plasman: trojica prvoplasiranih - medalje i diplome
 • Ekipni plasman: tri prvoplasirane ekipe - diplome, prvoplasirane ekipe – pehari
 • Najbolja ekipa u tri discipline (F1A + F1B + F1C) – tradicionalni prelazni pehar
 
Smještaj
 • Hotel ili druge opcije po vašem izboru.
 • Kampovanje - na ulazu u Livanjsko polje (biće označen prostor) – besplatno.
 
Prijave

Sve prijave slati putem E-maila a najkasnije do ponedeljka 21.07.2008.

U prijavi naznačite ime, prezime, takmičarsku kategoriju. Takođe, naznačite ako se radi o takmičaru junioru.

E-mail adrese za vaše prijave: info@aeroklub-izet-kurtalic.ba ili sonibojsabo@yahoo.com

Pravo i obaveza svakog kluba na 52. Prvenstvu BiH jeste da prijavi i po jednog sudiju na svaka 3 svoja takmičara. Ove sudije će biti prioritetno angažirane. Uz prijavu takmičara i ekipa obavezno naznačiti i imena sudija.

Sve novosti vezane za takmičenje će biti blagovremeno objavljene na Internet stranici aerokluba »Izet Kurtalić«: http://www.aeroklub-izet-kurtalic.ba

 
Satnica
25.07.2008 PetakDolazak, smještaj u kampu, prijava takmičara i trening.
26.07.2008 Subota F1A, F1B i F1C takmičarski dan
  
09:00 - 10:001. turnus
10:00 - 11:002. turnus
11:00 - 12:003. turnus
12:00 - 13:004. turnus
13:00 - 14:005. turnus
14:00 - 15:006. turnus
15:00 - 16:007. turnus
 Napomena: Trajanje maksimuma u svim turnusima je 180 sekundi.
 
17:00 - 17:101. fly-off
18:00 - 18:102. fly-off
 
18:30Proglašenje pobjednika na terenu.
 Napomena: Termini za fly-off i proglašenje pobjednika mogu biti promijenjeni.
 
27.07.2008 Nedelja F1H i A1 takmičarski dan
  
09:00 - 09:301. turnus
09:30 - 10:002. turnus
10:00 - 10:303. turnus
10:30 - 11:004. turnus
11:00 - 11:305. turnus
12:00 - 12:10fly-off
 
12:30Proglašenje pobjednika na terenu.
 Napomena: Termini za fly-off i proglašenje pobjednika mogu biti promijenjeni.
 
 
Dobrodošli u Livno!
 
Verzija raspisa na engleskom jeziku