Obilježavanje godišnjice smrti Viktora Stamova
Aeroklub »Izet Kurtalić« Visoko, organizator međunarodnog FAI svjetskog kupa 32. Memorijala »Izet Kurtalic« (FAI Open International World Cup Competition 32nd »Izet Kurtalic« Memorial, F1A, F1B, F1C) i evropskog kup takmičenja u aeromodelarstvu (F1H EURO Challenge 2014), planira obilježiti godišnjicu smrti velikog ukrajinskog sportiste, aeromodelara Viktora Stamova.
Učesnici takmičenja okupiće se sutradan nakon takmičenja, 24. avgusta od 11:00 do 11:45 sati na mjestu gdje je Viktor napravio svoj posljednji start i započeo let svog modela u šestom turnusu koji nije uspio dovršiti.
Neće biti formalnosti. Neko će položiti cvijeće, neko zapaliti svijeću ili se jednostavno pomoliti na svoj način za njegovu dušu na mjestu gdje je pao sa sajlom u ruci i modelom u zraku.
Tokom takmičenja, dan prije, na Medenom polju u Bosanskom Petrovcu, startno mjesto broj 6 neće se koristiti. Umjesto toga, tu će biti postavljeno spomen obilježje od crnog mramora koje je dizajnirano u spomen pokojnog Stamova (vidi sliku ovdje).
Majice koje će dobiti svi učesnici takođe su posebno dizajnirane u spomen Viktora (vidi sliku ovdje).
Isti dan, u ranim jutarnjim satima oko 6:00, će svi koji žele moći da učestvuju u VSM takmičenju, naravno ako vremenske prilike to dozvole. Svako se lično mora pobrinuti da ima svog sudiju. Više detalja će se dati noć prije, 23. augusta u Motelu »No 9« (detalji o VSM).
Molimo sve aeromodelare koji pročitaju ovu informaciju da je proslijede prijateljima i kolegama našeg dragog Viktora Stamova.

 
Verzija na engleskom jeziku, Raspis za 32. Memorijal »Izet Kurtalić«