Istorijat aerokluba »Izet Kurtalić«

Aeroklub »Izet Kurtalić« Visoko, zasnovao je svoju djelatnost davne 1953. godine kada su izvedeni prvi skokovi padobranom i obavljena prva obuka aviomodelara.

U staroj baraci na Kraljevcu, učitelj i vrijedni sportski radnik, Izet Kurtalić, utemeljio je jedan od najtrofejnijih sportskih kolektiva u BiH koji će od 1980 nositi njegovo ime.

Ubrzo nakon registracije aeroklub je promijenio ime u AK »Prvi Partizanski Piloti« Visoko (odakle potiče poznati akronim »PPP«), da bi poslije smrti svog osnivača rahmetli Izeta Kurtalića, 1980. godine, dobio današnji naziv AK »Izet Kurtalić« Visoko.

Za ovih 60 godina Klub je materijalno i kadrovski jačao i izrastao u uzoran sportski kolektiv koji je svoj kvalitet potvrdio brojnim sportskim trofejima i rezultatima na takmičenjima u zrakoplovnom modelarstvu.

Ahmet Sirčo i Ahmed Krša (1956. godina, Republičko prvenstvo BiH, Čapljina) Vazduhoplovni modelari oko 1967. godine Vazduhoplovni modelari oko 1967. godine

Iz naše sekcije izraslo je desetine državnih reprezentativaca u klasi slobodno letećih jedrilica F1A, gumenjaka F1B i penjača F1C.

Treba istači da je Aeroklub bio osposobljen da organizira aeromitinge i relije, a naročito se isticao u organizaciji međunarodnih takmičenja. Tako da je 1984. godine organizirao Evropsko prvenstvo a 1985. godine i Svjetsko prvenstvo.

U znak sjećanja na svog osnivača, svake se godine održava međunarodno takmičenje Memorijal »Izet Kurtalić«.

Balkanijada u Bugarskoj Plovdiv 1977 - Ekipa F1b na treningu Ibro i Gumenjak Ibro i Mirsad zajedno motaju gumu u fly offu Ibro na startu sa cigarom

Tokom agresije na BiH, Aeroklub se stavlja na raspolaganje odbrambenim snagama projektom aero-foto izviđanja, a njegovi su članovi s puškom u ruci branili BiH.

Danas Aeroklub djeluje kroz modelarsku i letačku sekciju, a posebna pažnja poklanja se zrakoplovnom podmlatku.

Svake godine desetine osnovaca pohađa »Malu školu avijacije« ali zbog prirodne selekcije samo mali broj njih, iskrenih zaljubljenika u zrakoplovne sportove, nastavlja da se druži sa avionima.

Aeroklub »Izet Kurtalić« je član Saveza aerokolubova Bosne i Hercegovine.

Kenan Jusufbašić je na osnovu rezultata sa Svjetskog prvenstva u Izraelu proglašen za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine 1999. godine, a aviomodelarska reprezentacija za najbolju ekipu Bosne i Hercegovine.

Članovi Kluba više puta su nosili titule najboljih sportista kantona i općine.

Keno Mirsad i Ibro sa modelima na Butmiru Mirsad drzi Keni model a Ibro gleda termiku Mirsad i Ibro u pozadini sa jedrilicom Mirsad mota gumu i Ibro Priprema modela

Veliki broj modelara, s obzirom na svoje znanje veoma lahko savladava i tehniku samog letenja u jedrilicama i sportskim avionima, a mnogi od njih su piloti i velikih aviona. Tako Aeroklub »Izet Kurtalić« pored modelarske aktivnosti, od 1997. godine organizira obuku sportskih pilota.

Školovanje budućih pilota obavlja se na sportskom aerodromu u Visokom, no prije praktične nastave kandidati moraju proći teoretsku obuku koja obuhvata osnovna znanja iz oblasti poznavanja vazduhaplovnih propisa, teorije letenja, aerodinamike, konstrukcije vazduhoplova, meteorologije, poznavanje instrumenata, te ljekarske preglede.

Obuka se vrši na motornim jedrilicama, dvosjedima tipa VIVAT L13-SDL.

Pored obuke na letilištu se vrše panoramski i turistički letovi, a razvili smo tehnologiju snimanja iz vazduha.

Tokom zimskog perioda kad nema letenja kandidati i piloti vrše trenažu na simulatoru letenja u prostorijama Aerokluba.

Rucak na terenu Sa Izetom i modelima na Butmiru Sa izetom i zenama Clanovi kluba sa modelima ispred aviona - reklama KAFA VISPAK

Police pune pehara, medalja i diploma sa domaćih i međunarodnih takmičenja govore o uspjesima visočkih modelara.